Αρχή > Troubleshooter > 32 vs 64-bit
  • 32 vs 64-bit
  • Σύνθεση:
    E8400, 9600GSO, Gigabyte GA-P35-S3G, PDP Systems 2GB (2x1GB) DDR2, NEC 19», ST3500320AS 500GB, Windows XP Professional SP2, ADSL Otenet 8Μbps
    Τι διαφορά έχουν τα 32μπιτα λειτουργικά από τα 64μπιτα;
    Η διαφορά ανάμεσα στα 64bit και στα 32bit (είτε πρόκειται για λειτουργικά, είτε για επεξεργαστές, είτε για προγράμματα) είναι πως διάφορες διαδικασίες διεξάγονται με τη διπλάσια ταχύτητα – θεωρητικά. Βεβαίως, για να συμβαίνει αυτό, πρέπει ο επεξεργαστής να είναι 64bit, το λειτουργικό να είναι 64bit και τα προγράμματα που τρέχουν να είναι γραμμένα για 64bit. Αλλιώς τα οφέλη δεν υφίστανται πλήρως. Για την ώρα, οι μόνες εφαρμογές που μπορούν να εκμεταλλευτούν ουσιαστικά την 64bit τεχνολογία, είναι databases, σταθμοί επιστημονικές επεξεργασίας, σταθμοί επεξεργασίας βίντεο και λοιπές πολύπλοκες επαγγελματικές. Για οικιακές εφαρμογές και video games, ο καιρός γαρ... μακρύς.
    Σχετικά Troubleshooter