Αρχή > Troubleshooter > 32 vs 64 -bit part II
  • 32 vs 64 -bit part II
  • Υπάρχουν Windows XP 64bit και Vista 64bit; Αν ναι, που είναι και δεν έχω δει ποτέ; Και ποια η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε 32 και 64; Εχει διαφορά μόνο στα γραφικά ή και στις εφαρμογές, ταχύτητες, και γενικές επιδόσεις του υπολογιστή;
    Τα 32bit και 64bit Windows δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά στην όψη, ενώ στην πράξη τα 64bit είναι πιο γρήγορα μόνο σε ειδικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές (βίντεο, βάσεις δεδομένων κ.λπ.) αλλά καμία απολύτως στα παιχνίδια (άσε που έχουν και προβλήματα) ή στις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ένας τυπικός οικιακός χρήστης.
    Σχετικά Troubleshooter