Μνήμη στο Linux (ή "όχι δεν τρώει τόση")
Μνήμη στο Linux (ή "όχι δεν τρώει τόση")
Προβληματισμοί και σχόλια για χρήστες Linux, MacOSX, κτλ.

Postby Bad Sector » Sat May 19, 2007 8:15 am

Αν ανοίξετε κάποιο memory monitor, το πρόγραμμα top ή δώσετε την εντολή free στην κονσόλα, πιθανότατα να δείτε μετά απο λίγα λεπτά χρήσης του υπολογιστή οτι η ελεύθερη μνήμη έχει κατέβει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμα και αν έχετε 1gb μνήμης. Αν δείτε κάποια απο τα προγράμματα να τρέχουν, θα προσέξετε σε κάποιες στήλες να αναγράφονται ποσά του στυλ "600mb μνήμης" εδώ, και "500mb μνήμης" εκεί, κλπ.

Λογικό είναι να ταραχτείτε με την απορία: "μα πόση μνήμη θέλει τέλος πάντων;".

Ηρεμία. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται.

Το Linux είναι ένα σύστημα φτιαγμένο απο πολλά μικρά αρχεία και πολλές βιβλιοθήκες οι οποίες βρίσκονται σε μορφή .so (shared object - κάτι σαν τα DLL των Windows). Επίσης οι ρυθμίσεις των διαφόρων προγραμμάτων βρίσκονται σε αρχεία κειμένου. Σχεδόν για κάθε πρόγραμμα που υπάρχει στο σύστημα (και μιλάμε για αρκετά προγράμματα - γράφοντας ls /{,usr/}{bin,sbin} | wc -l στην κονσόλα θα σας βγάλει τον αριθμό των περισσοτέρων προγραμμάτων που υπάρχουν εγκατεστημένα) υπάρχει κάπου και κάποιο configuration file (συνήθως στο /etc). Σε αυτά τα αρχεία, τα οποία πρέπει να εκτελούνται αρκετά συχνά αφού αρκετά κάνουν συγκεκριμένη δουλειά (πχ αν ανοίγετε ένα φάκελο απο το Nautilus του GNOME, το πρόγραμμα "file" εκτελείται για κάθε αρχείο ώστε να γνωρίζει ο Nautilus τι είδους αρχείο είναι αυτό, ενώ αν αποσυμπιέζετε ένα αρχείο .tar.gz, το GNOME file-roller καλεί το "tar" για να εξάγει τα αρχεία απο το archive, το οποίο με την σειρά του καλεί το gzip για να αποσυμπιέσει το archive, klp) προσθέστε και την περίπτωση το μηχάνημα να τρέχει σαν web ή database server όπου πολλά -συνήθως μικρά- αρχεία θα πρέπει να διαβάζονται συχνά και καταλήγετε στο συμπέρασμα οτι το Linux όλη την ώρα καλεί και διαβάζει απο τον δίσκο μικρά αρχεία.

Για να έχει καλύτερη απόδοση κάνοντας αυτές τις δουλειές, ο πυρήνας του Linux χρησιμοποιεί την αδέσμευτη μνήμη (την μνήμη που γενικότερα δεν χρησιμοποιείται απο τα προγράμματα) ώστε να σώσει δεδομένα που διαβάστηκαν πρόσφατα αρκετά συχνά απο τον δίσκο, ώστε την επόμενη φορά που θα ζητηθούν να βρίσκονται ήδη στην μνήμη, γλυτώνοντας το disk access το οποίο αφ'ενός θα ήταν πολύ πιο αργό και αφ'ετέρου θα μείωνε την ζωή του σκληρού δίσκου.

Αυτή η μνήμη είναι η λεγόμενη "cached μνήμη" του συστήματος.

Συχνά διάφορα προγράμματα εκτελούν άλλα με τα οποία χρειάζεται να επικοινωνούν (για παράδειγμα το "tar" εκτελεί το "gzip" για να αποσυμπιέσει ένα αρχείο .tar.gz). Επίσης συχνά κάποια προγράμματα έχουν διάφορα αρχεία ανοικτά για ένα χρονικό διάστημα (πχ όταν κάποιο αρχείο κατεβαίνει απο το Internet, το αρχείο στο οποίο σώζεται μένει ανοικτό για όλο το διάστημα του "κατεβάσματος").

Για την επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων και γι'αυτά τα αρχεία (καθώς και για άλλα special αρχεία), ο πυρήνας δεσμεύει μνήμη ώστε να αποθηκεύει διάφορες πληροφορίες και τα κομμάτια των αρχείων που επεξεργάζεται. Αυτές η πληροφορίες σώζονται στους "buffers".

Έτσι πέρα απο την μνήμη που καταναλώνουν τα προγράμματα για τον εαυτό τους, υπάρχει και η cached μνήμη καθώς και η μνήμη που χρησιμοποιείται για τους buffers.

Αν ανοίξετε μια κονσόλα και γράψετε free -m θα δείτε τα διάφορα ποσά μνήμης σε megabytes (αν δεν δώσετε την παράμετρο -m θα δείτε τα ποσά σε kilobytes). Για παράδειγμα εγώ που έχω 512mb μνήμης, έχω τα παρακάτω αποτελέσματα:Απο τα παραπάνω φαίνεται σαν η χρησιμοποιημένη μνήμη να είναι 189mb και η ελεύθερη να είναι 312mb (σημείωση: η συνολική μνήμη αναφέρεται σαν 502mb αντί για 512mb γιατί τα 10mb τα χρησιμοποιεί ο πυρήνας για τα δικά του δεδομένα).

Όμως όπως ανέφερα παραπάνω, η cached μνήμη που χρησιμοποιεί ο πυρήνας είναι ουσιαστικά αδέσμευτη μνήμη την οποία το σύστημα "δανείζεται". Αυτή η μνήμη απελευθερώνεται απο το σύστημα αν κάποιο πρόγραμμα την ζητήσει (δηλαδή δεν είναι "δεσμευμένη" απο κάποιο άλλο). Επίσης υπάρχουν και οι buffers οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ προγραμμάτων ή για την χρήση διαφόρων αρχείων. Η μνήμη των buffers, όπως και η cached μνήμη, δεν είναι δεσμευμένη αλλά χρησιμοποιείται προσωρινά.

Έτσι ουσιαστικά η διαθέσιμη μνήμη του συστήματος περιλαμβάνει την ελεύθερη μνήμη, την cached μνήμη και την μνήμη που έχει κατανεμηθεί για τους buffers.

Με άλλα λόγια, η μνήμη που το σύστημα μου έχει διαθέσιμη είναι 416mb ενώ μόνο 85mb χρησιμοποιούνται απο τα προγράμματα. Αυτό φαίνεται με μια ματιά απο την μεσαία γραμμή:

Code: Select all
-/+ buffers/cache:         85        416


Ο πυρήνας του Linux προσπαθεί συνεχώς να χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της αδέσμευτης μνήμης για cache ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα στην προσπέλαση δεδομένων στον δίσκο. Αυτό το επιτυγχάνει τοποθετόντας τα δεδομένα των αρχείων που φορτώνονται ή γράφονται στην αδέσμευτη μνήμη μέχρι αυτά να διαγραφούν ή η cache να γεμίσει και να αντικατασταθούν με νεότερα δεδομένα ή κάποιο πρόγραμμα να χρειαστεί περισσότερη απο την ελεύθερη μνήμη.

Έτσι αν ανοίξετε κάποιο πρόγραμμα και χρησιμοποιήσετε δεδομένα 300mb μέσω του προγράμματος, τα δεδομένα αυτά δεν θα φύγουν απο την cached μνήμη όταν κλείσετε το πρόγραμμα (εκτός φυσικά κι αν γεμίσει η cache ή η μνήμη ζητηθεί απο κάποιο πρόγραμμα, όπως ανέφερα παραπάνω). Αυτό γίνεται γιατί μπορεί αυτά τα δεδομένα να ξαναχρησιμοποιηθούν σύντομα. Ο πυρήνας φροντίζει να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της αδέσμευτης μνήμης ως cache καθώς χρησιμοποιείτε αρχεία, αλλά πάντα αφήνει ένα σχετικά μικρό μέρος της μνήμης ελεύθερο. Ο λόγος γι'αυτό είναι οτι είναι γρηγορότερη η δέσμευση μνήμης απο την ελεύθερη περιοχή της μνήμης παρά απο την cached.

Ένα άλλο θέμα που ανέφερα στην αρχή είναι τα προγράμματα που καταβροχθίζουν μνήμη σε ρυθμούς μεγαλύτερους απο οτι οι ακρίδες καταβροχθίζουν τις φυτείες. Αλλά όπως και παραπάνω, το πρόβλημα είναι ουσιαστικά πλασματικό.

Όπως ανέφερα, το Linux αποτελείται απο πολλά προγράμματα και -το κυριότερο- βιβλιοθήκες σε μορφή shared objects. Επίσης, απο σχεδιασμού του λειτουργικού συστήματος, η πρόσβαση σε διάφορες συσκευές γίνεται μέσω της χρήσης ειδικών αρχείων τα οποία βρίσκονται στον κατάλογο /dev.

Όταν ένα πρόγραμμα τρέχει, χρησιμοποιεί κάποιες απο αυτές τις shared βιβλιοθήκες (με την κυριότερη να είναι η libc - ή αλλιώς c library - η οποία συνήθως βρίσκεται στο αρχείο /libc/libc.so.6) ενώ συχνά χρησιμοποιεί και κάποιες συσκευές (πχ κάρτα ήχου) μέσω των ειδικών τους αρχείων.

Η μνήμη που χρησιμοποιεί (επεξεργάζεται ή εκτελεί εντολές σε αυτήν μέσω της CPU) ένα πρόγραμμα χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

1. Την μνήμη που καταλαμβάνει ο κώδικας μηχανής του ίδιου του προγράμματος.
2. Την μνήμη που καταλαμβάνει ο κώδικας μηχανής των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
3. Την μνήμη που καταλαμβάνουν τα δεδομένα που επεξεργάζεται το πρόγραμμα.
4. Την μνήμη που καταλαμβάνουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και είναι αποκλειστικά για το πρόγραμμα.
5. Την μνήμη που καταλαμβάνουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και είναι κοινή για όλα τα προγράμματα που τις χρησιμοποιούν.

Εκτελώντας "ps aux" στην κονσόλα ώστε να δούμε πληροφορίες για την μνήμη που χρησιμοποιούν οι διάφορες διεργασίες (προγράμματα) που τρέχουν, βλέπουμε την εξής γραμμή για το Firefox (δεδομένου οτι το έχουμε ανοικτό :-Ρ):

Code: Select all
1000      2676  0.9 11.9 154636 61408  tty3     Sl   06:12& nbsp;  1:30 /usr/local/lib/firefox-2.0.0.3/firefox-bin


Το ενδιαφέρον είναι οι τιμές 154636 (έχει την επικεφαλίδα VSZ) και 61408 (έχει την επικεφαλίδα RSS). Αυτές δείχνουν την συνολική (154636kb) και εν χρήση (61408kb) μνήμη. Η διαφορά της συνολικής (virtual size) και εν χρήση (resident) είναι οτι η συνολική αναφέρεται γενικότερα στην μνήμη που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών ή memory mapped αρχείων, συσκευών (πχ μνήμη στην κάρτα γραφικών), κ.α. ενώ η εν χρήση αναφέρεται στην φυσική μνήμη την οποία επεξεργάζεται το πρόγραμμα ή οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιεί.

Πριν όμως σκεφτείτε οτι το Firefox τρώει 150mb (ή 60mb) μνήμης σκεφτείτε πως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω απο την free, όλο το σύστημα τρώει γύρω στα 85mb μνήμης. Και φυσικά δεν έχω ανοικτό μόνο το Firefox. Για την ακρίβεια, γράφοντας ps -A | wc -l για να μετρήσω τον αριθμό των processes, βλέπω οτι τρέχουν 63 processes (αυτό δεν σημαίνει οτι τρέχουν 63 προγράμματα, αλλά γενικότερα ο αριθμός των προγραμμάτων είναι σχετικά μεγάλος).

Πως είναι δυνατό αυτό όμως;

Είναι απλό. Η μνήμη στην οποία αναφέρεται το ps (όπως και τα περισσότερα προγράμματα τα οποία αναφέρουν την χρήση μνήμης - πχ το system monitor του GNOME), είναι η μνήμη την οποία χρησιμοποιεί το πρόγραμμα - αλλά όχι απαραίτητα μνήμη η οποία χρησιμοποιείται μόνο απο το πρόγραμμα!

Όπως ανέφερα παραπάνω, τα προγράμματα στο Linux χρησιμοποιούν πολλές βιβλιοθήκες σε μορφή shared objects. Αν δύο προγράμματα χρησιμοποιήσουν την ίδια βιβλιοθήκη, τότε ο κώδικας μηχανής της βιβλιοθήκης θα φορτωθεί στην μνήμη μόνο μια φορά. Το ίδιο ισχύει και για τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται απο άλλες βιβλιοθήκες. Στην τελική, κάθε βιβλιοθήκη σε shared object μορφή, θα χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.

Η σημαντικότερη βιβλιοθήκη του συστήματος είναι η libc. Αυτή προσφέρει τις βασικές λειτουργίες του συστήματος, όπως την διαχείρηση των αρχείων και της μνήμης. Αυτή η βιβλιοθήκη βρίσκεται στο /lib/libc.so.6 (ή .5 για παλιότερα συστήματα) και είναι -όπως δηλώνει η επέκταση της- ένα shared object, με αποτέλεσμα να φορτώνεται μόνο μια φορά και να χρησιμοποιείται απο όλα τα προγράμματα (με ελάχιστες εξαιρέσεις προγραμμάτων που κάνουν απευθείας κλήσεις στον πυρήνα ή έχουν την βιβλιοθήκη statically linked σε αυτά - αλλά αυτές οι περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες).

Με άλλα λόγια, οι 63 διεργασίες που τρέχουν στο σύστημα μου χρησιμοποιούν απο κοινού την libc. Συμπεριλαμβανομένου και του Firefox.

Όταν το ps (και τα παρόμοια προγράμματα) αναφέρουν πόση μνήμη χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα, δεν λαμβάνουν υπ'όψην το γεγονός οτι μια shared βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο πολλαπλά προγράμματα. Αντίθετα οι αριθμοί που παρουσιάζουν είναι εσφαλμένοι απο την άποψη οτι για κάθε χρήση μιας βιβλιοθήκης, ο αριθμός που παρουσιάζεται αναφέρεται σε ολόκληρη την βιβλιοθήκη. Δηλαδή αν δύο προγράμματα χρησιμοποιούν την ίδια βιβλιοθήκη, τότε η μνήμη που καταλαμβάνει ο κώδικας μηχανής της βιβλιοθήκης αυτής θα μετρηθεί δύο φορές.

Αν και αυτό φαίνεται λανθασμένο αρχικά, στην πραγματικότητα δεν είναι. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στο ποσό της μνήμης που χρησιμοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, ανεξάρτητα αν αυτή η μνήμη χρησιμοποιείται αποκλειστικά απο το πρόγραμμα αυτό ή όχι.

Όμως αν θελήσουμε να μετρήσουμε πόση πραγματικα μνήμη χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα, η διαδιασία είναι δύσκολη. Για την ακρίβεια, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα "τι θεωρούμε ως μνήμη που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα;".

Η απάντηση είναι δύσκολη γιατί απο την στιγμή που ένα πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη μαζί με άλλα 9 προγράμματα, πως θα υπολογίσουμε το πόση μνήμη καταναλώνει αυτή η βιβλιοθήκη όσο αφορά το πρόγραμμα; Ανάλογα με την περίπτωση, θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε την βιβλιοθήκη αυτή (κάτι που θα ήταν πιθανότατα λογικό όσο αφορά βασικές βιβλιοθήκες όπως η libc) ή να την συμπεριλάβουμε. Επίσης θα μπορούσαμε να διαιρέσουμε την μνήμη που καταλαμβάνει η βιβλιοθήκη με τις διεργασίες που την χρησιμοποιούν. Αυτό το τελευταίο θα ήταν η καλύτερη λύση, αν δεν υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα: ένα πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο το 1% απο τις λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης και τo Linux δεν θα κατανέμει περισσότερη μνήμη απ'όσο χρειάζεται. Με άλλα λόγια αν ένα πρόγραμμα χρησιμοποιεί 2 απο τις 200 λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης, το Linux θα φορτώσει γι'αυτό το πρόγραμμα μόνο τις 2 λειτουργίες. Αν όλα τα προγράμματα χρησιμοποιούν μόνο 149 απο τις 200, τότε στην μνήμη θα υπάρχουν οι 149 λειτουργίες. Αλλά κάθε πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό αριθμό λειτουργιών και οι λειτουργίες αυτές εσωτερικά να αναφέρονται σε άλλες.

Απο την στιγμή που τέτοιες επιλογές δεν είναι ξεκάθαρες, οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν μόνο ανα περίπτωση. Αλλά και με αυτή την χρήση, τα αποτελέσματα πάλι δεν θα είναι ακριβή.

Για να γυρίσουμε πίσω στο Firefox. Το Firefox χρησιμοποιεί μια πλειάδα βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένων της GTK+ 2.x, GLib, Pango, libpng, libjpeg, libX11, κ.α. Ειδικά η GTK+ και η libX11 και κάπως λιγότερο η GLib είναι βιβλιοθήκες σεβαστών κυβικών. Αλλά παρομοίως είναι και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. Για παράδειγμα, η GTK+ και η GLib χρησιμοποιούνται απο την πλειοψηφία των προγραμμάτων που θα συναντήσουμε σε ένα τυπικό GNOME-based σύστημα ενώ η βιβλιοθήκη libX11 χρησιμοποιείται απο όλα τα προγράμματα που τρέχουν κάτω από τα X Windows (δηλαδή οτιδήποτε βλέπουμε σε παραθυρικό γραφικό περιβάλλον).

Με άλλα λόγια, ένα μέρος των 60mb που ανέφερα παραπάνω χρησιμοποιείται και απο άλλα προγράμματα. Ένα χρήσιμο προγραμματάκι για να βρούμε τι ακριβώς αντιστοιχεί που, είναι το "pmap", το οποίο το χρησιμοποιούμε ως εξής:

Code: Select all
pmap -x <em>pid</em>


Το pid είναι το process id του προγράμματος. Για να βρούμε το process id ενός προγράμματος γράφουμε:

Code: Select all
ps -A | grep <em>εκτελέσιμο</em>


Όπου εκτελέσιμο είναι το εκτελέσιμο πρόγραμμα (ή μέρος του εκτελέσιμου προγράμματος) του προγράμματος του οποίου θέλουμε να δούμε την χαρτογράφηση της μνήμης. Στην περίπτωση του Firefox απλά γράφουμε firefox (το εκτελέσιμο είναι firefox-bin αλλά επειδή το firefox είναι μέρος του firefox-bin θα βγάλει σωστά αποτελέσματα). Πιθανότατα αυτή η εντολή να βγάλει πολλά αποτελέσματα (κάτι το σίγουρο στην περίπτωση του Firefox). Το εκτελέσιμο που ζητάμε συνήθως είναι αυτό με την μεγαλύτερη κατανάλωση μνήμης ή αυτό που έχει "bin", "unix", "linux" ή γενικότερα κάποιο αναγνωριστικό σαν μέρος του ονόματος του.

Απο την γραμμή του προγράμματος που βρίσκουμε, το pid είναι ο δεύτερος αριθμός.

Όταν εκτελέσουμε την pmap βλέπουμε διάφορα κομμάτια μνήμης. Στην έκτη στήλη κάθε κομματιού (αυτή με την επικεφαλίδα Mode) φαίνεται τι είδος δεδομένων περιέχει το κομμάτι. Αν περιέχει εκτελέσιμο κώδικα, ο τρίτος χαρακτήρας του mode θα είναι "x" (συνήθως με τον πρώτο να είναι "r" και με συνηθέστερη χρήση την "r-x--"). Αν περιέχει δεδομένα, ο τρίτος χαρακτήρας θα είναι "-" και ο πρώτος και ο δεύτερος χαρακτήρας συνήθως θα είναι "r" και "w" αντίστοιχα, που δηλώνει αν τα δεδομένα μπορούν να διαβαστούν ("r" - read) ή/και να γραφτούν ("w" - write).

Συνήθως τα shared κομμάτια μνήμης που χρησιμοποιούνται απο περισσότερες απο μια διεργασίες είναι μόνο για ανάγνωση - δηλαδή δεν έχουν τον δεύτερο χαρακτήρα σαν "w" αλλά σαν "-".

Ένα παράδειγμα στην περίπτωση του Firefox είναι τα αρκετά fonts τα οποία είναι shared μεταξύ άλλων εφαρμογών. Αν αυτά τα fonts χρησιμοποιούνται και απο άλλες εφαρμογές, θα υπάρχουν στην μνήμη είτε είναι ανοικτός (φορτωμένος) ο Firefox είτε όχι. Για παράδειγμα το default font του GNOME, απο την στιγμή που τρέχει τo GNOME δεν θα έχει καμία επίπτωση στην μνήμη ακόμα και αν χρησιμοποείται απο το Firefox και βρίσκεται στην λίστα που παράγει το pmap.

Αν διαβάσετε την λίστα που βγάζει το pmap για το Firefox θα δείτε οτι μέσα στις πολλά κομμάτια μνήμης, υπάρχουν και τρία για την libc:

Code: Select all
b74e2000    1160        -        ;-       -  r-x--  libc-2.5.so
b7604000       8 &nb sp;     -    &n bsp;  -       -  r----  libc-2.5.so
b7606000       4 &nb sp;     -    &n bsp;  -       -  rw---  libc-2.5.so


Η πρώτη στήλη μπορεί να αγνοηθεί γιατί είναι απλά η θέση στην μνήμη που βρίσκεται το κομμάτι. Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στο μέγεθος του κομματιού. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να δούμε οτι το Firefox στο πρώτο κομμάτι χρησιμοποιεί περίπου 1mb από την libc (η libc είναι αρκετά μεγαλύτερη - σε εμένα πχ είναι 6.7mb - αλλά το Firefox δεν χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες της). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτά τα 1mb δεν είναι αποκλειστικά στο Firefox. Αντίθετα είναι κοινή μνήμη που χρησιμοποιείται και απο άλλες διεργασίες,. Η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη δεν μας ενδιαφέρει και στην έκτη στήλη βλέπουμε το mode του κάθε κομματιού.

Απο τα παραπάνω τρία κομμάτια βλέπουμε οτι το πρώτο κομμάτι είναι εκτελέσιμος κώδικας - άρα shared κώδικας αφού η libc-2.5.so.6 είναι shared object - το δεύτερο κομμάτι είναι δεδομένα μόνο άνάγνωσης, άρα κοινά δεδομένα μεταξύ όλων των διεργασιών που χρησιμοποιούν την libc και τέλος το τρίτο κομμάτι είναι δεδομένα εγγραφής και ανάγνωσης, άρα τοπικά δεδομένα τα οποία είναι αποκλειστικά για το Firefox.

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, μπορούμε να βγάλουμε μια γενική εικόνα για το πόση μνήμη καταναλώνει ένα πρόγραμμα αν και λόγω της κοινής χρήσης της μνήμης μια ακριβή εικόνα είναι αρκετά δύσκολο να δημιουργηθεί.

Όμως αυτό που έχει σημασία, καθώς και λόγος που έκανα όλη αυτή την ανάλυση, είναι να γίνει κατανοητό οτι στο Linux η διαχείρηση της μνήμης είναι μια περίπλοκη υπόθεση και εκ πρώτης όψεως αν κάποιος δεν γνωρίζει πως χρησιμοποιείται η μνήμη απο τον πυρήνα μπορεί να βγάλει λανθασμένα συμπεράσματα χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το 'ps' και το 'system monitor'.

Στην τελική, όπως γράφει και το topic του post, το σύστημα "δεν τρώει τόση μνήμη όση φαίνεται". Η κατανάλωση μνήμης είναι ένα illusion που υπάρχει σε αρκετούς χρήστες, νέους και παλιούς, του λειτουργικού λόγω του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται απο το 'ps' και τα παρόμοια προγράμματα καθώς και απο την έλλειψη γνώσης σχετικά με το πως διαχειρίζεται την μνήμη το λειτουργικό.

Όπως φαίνεται, το Linux κάνει πάρα πολύ καλή διαχείρηση της μνήμης, ενώ ο τρόπος με τον οποίο αυτή γίνεται δείχνει οτι αν χρησιμοποιούμε προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν τις ίδιες βιβλιοθήκες (πχ GTK+ 2.x προγράμματα) θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα απο το αν χρησιμοποιούμε προγράμματα που χρησιμοποιούν διαφορετικές βιβλιοθήκες (πχ GTK+ 2.x προγράμματα, Qt προγράμματα, Fltk προγράμματα, κλπ).
Image
User avatar
Bad Sector
Deadly
 
Posts: 3938
Joined: Wed Jun 15, 2005 4:03 pm

Postby NeoRanger » Sat May 19, 2007 11:53 am

Ενδιαφέρον. Δεν ασχολήθηκα καν να κοιτάξω πόση μνήμη μου 'τρώει', γιατί ξέρω πως από φύσης τους τα Linux, άσχετα από τη διανομή, είναι πολύ ελαφρύ λειτουργικό. Αλλά καλό να ξέρουμε και τις λεπτομέρειες.

Ευχαριστούμε για το κείμενο, ω μέγα Sector.
NeoRanger
Average
 
Posts: 117
Joined: Sun Sep 04, 2005 4:17 am
Location: Greece

Postby ConCo » Sat May 19, 2007 3:00 pm

Ωραίος badsector.
Τηλεπα με τον καθηγητή μας που μας τα 'λεγε πρόσφατα στο μάθημα (όχι με τόση ανάλυση!). :P
ηταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά
ConCo
Dangerous
 
Posts: 1802
Joined: Wed Jun 15, 2005 4:44 pm
Location: -----------Άλλο-----------

Postby chek2fire » Sat May 19, 2007 11:09 pm

μπραβο φοβερο μαθημα :)
chek2fire
Dangerous
 
Posts: 1630
Joined: Thu Dec 29, 2005 6:26 pm
Location: Νομός Αττικής - Αθήνα

Postby toublo » Sun May 20, 2007 12:13 am

Άψογος , κάντε το sticky...απευθείας !
,<γγ>,
toublo
Deadly
 
Posts: 2561
Joined: Mon Aug 29, 2005 10:59 am
Location: Uzbekistan

Postby AlekzanderE » Tue May 29, 2007 1:09 am

Αν κατάλαβα καλά δηλαδή, έστω έχουμε 1mb δεδομένα στη μνήμη και έχουμε 2 προγράμματα που ζητάνε αυτές τις πληροφορίες τότε θα εμφανίζετε από το σύστημα πως καταναλώνονται 2mb της μνήμης. Αυτό είναι λάθος φυσικά. Έστω έχουμε ένα δέντρο (μνήμη) και 10 μαθητευόμενους ζωγράφους (προγράμματα), για να
ζωγραφίσουν (εκτελέσουν) πρέπει να δουν στο δέντρο το χρώμα του, τα κλαδιά του, τα φύλλα (δεδομένα) και καθώς τα επεξεργάζονται στον εγκέφαλό τους όπως ο επεξεργαστής, ζωγραφίζουν (το output). Άρα πόσα δέντρα έχουμε; Είναι λογικό να πεις πως κοιτάνε 10 δέντρα;
Alekzander Exorcist
User avatar
AlekzanderE
Average
 
Posts: 220
Joined: Tue Oct 10, 2006 12:18 pm

Postby Bad Sector » Tue May 29, 2007 1:43 am

Έχεις παρανοήσει δύο πράγματα:

1. Τα προγράμματα του στυλ 'ps', 'top', κλπ, αναφέρουν πόση μνήμη χρησιμοποιείται απο το πρόγραμμα, ανεξάρτητα αν αυτή η μνήμη χρησιμοποιείται απο άλλα προγράμματα ή όχι. Απο αυτή την άποψη, η μνήμη που αναφέρουν τα ps/top/κλπ είναι σωστή.

Τα προγράμματα ps/top/κλπ αναφέρονται στο κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά, όχι σε όλα μαζί. Αν στο (ελαφρώς ατυχές) παράδειγμα σου αναφερόμασταν σε κάθε ένα ζωγράφο ξεχωριστά θα λέγαμε οτι ο κάθε ζωγράφος ζωγραφίζει ένα δέντρο (ανεξάρτητα αν αυτό το δέντρο το ζωγραφίζουν άλλοι ζωγράφοι ή όχι).

2. Τα προγράμματα που αναφέρουν την ελεύθερη και χρησιμοποιημένη μνήμη, όπως το free, αναφέρουν την χρησιμοποιημένη μνήμη - αν αυτή την χρησιμοποιούν 1, 10 ή 100 προγράμματα δεν έχει διαφορά. Με άλλα λόγια στο παράδειγμα σου, θα ανέφεραν οτι χρησιμοποιείται 1mb μνήμης.

Πάντως δεν είναι τα δεδομένα που είναι συνήθως shared. Με εξαίρεση περιπτώσεις όπως η μνήμη στην κάρτα γραφικών, η πλειοψηφία της shared μνήμης είναι κώδικας - δηλαδή προγράμματα και βιβλιοθήκες.
Bad Sector39231,0326388889
Image
User avatar
Bad Sector
Deadly
 
Posts: 3938
Joined: Wed Jun 15, 2005 4:03 pm

Postby AlekzanderE » Tue May 29, 2007 8:29 pm

1. Δεν λέω ότι έχεις άδικο, αλλά αυτή η λογική συνεχίζει να μου φαίνετε παράξενη.

2. Άρα γιατί είναι ατυχές το παράδειγμά μου.

Όταν έλεγα ‘δεδομένα’ γενικολογούσα, εννοώ την οποιαδήποτε μνήμη σε οποιαδήποτε μορφή, ρεύμα στα κυκλώματα της RAM.
Alekzander Exorcist
User avatar
AlekzanderE
Average
 
Posts: 220
Joined: Tue Oct 10, 2006 12:18 pm

Postby Bad Sector » Tue May 29, 2007 9:27 pm

Το παράδειγμα σου είναι ατυχές γιατί οι ζωγράφοι καιτα προγράμματα δεν έχουν τις ίδιες ιδιότητες.

Πως θα προτιμούσες να ανέφεραν την μνήμη;
Image
User avatar
Bad Sector
Deadly
 
Posts: 3938
Joined: Wed Jun 15, 2005 4:03 pm

Postby AlekzanderE » Tue May 29, 2007 9:31 pm

Η μνήμη είναι τα χρώματα που βλέπουν πάνω στο δέντρο, το δέντρο είναι η RAM.
Alekzander Exorcist
User avatar
AlekzanderE
Average
 
Posts: 220
Joined: Tue Oct 10, 2006 12:18 pm

Postby Flawless_Flaw » Tue Oct 02, 2007 2:14 am

Wow Bad Sector ... πολύ κατατοπιστικό θα το κάνω add στα bookmarks μου 

Καταλαβαίνω τη λογική που εξηγείς αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι με βοηθά που γνωρίζω κάποια βασικά της c και έκανα μια αντιστοιχία ... βεβαίως μόνο και μόνο για να καταλάβω πλήρως τι λες ...

Μόνο μια ερώτηση έχω να κάνω ... άλλο η cached που λες , ανέφερες ότι είναι στην RAM .. και άλλο η cache του επεξεργαστή ... έτσι δεν είναι??
Τι εισήγαγαν οι Βρεττανοί στο Θιβέτ το 1904?
Τον τροχό ή τα αντισυλληπτικά χάπια?
User avatar
Flawless_Flaw
Competent
 
Posts: 920
Joined: Fri Sep 28, 2007 12:35 pm
Location: Νομός Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη

Postby Bad Sector » Tue Oct 02, 2007 3:23 am

Ναι. Cache γενικότερα είναι μια έννοια (πέρα απο την αυτολεξή μετάφραση της λέξης) που έχει να κάνει με προσωρινή αποθήκευση δεδομένων σε ένα πολύ γρήγορο μέσο, τα οποία κατα πάσα πιθανότητα θα χρησιμοποιηθούν σύντομα.

Η cache του linux είναι απλά δεδομένα που υπάρχουν και στον σκληρό δίσκο αλλά το linux θεώρησε καλό να υπάρχουν στην μνήμη (στο μέρος της που δεν χρησιμοποιείται απο κάποιο πρόγραμμα) ώστε αν ζητηθούν να μην χρειάζεται να τα φορτώνει απο τον δίσκο (που είναι πολύ πιο αργός απο την μνήμη).

Παρομοίως η cache μνήμη του επεξεργαστή ουσιαστικά περιέχει κάποια δεδομένα τα οποία ο ελεγκτής μνήμης του επεξεργαστή θεωρεί οτι θα ζητηθούν απο τον επεξεργαστή σύντομα ώστε να μην χρειάζεται να τα φορτώνει απο την μνήμη, η οποία είναι πολύ πιο αργή σε χρήση απο την cache του.
Image
User avatar
Bad Sector
Deadly
 
Posts: 3938
Joined: Wed Jun 15, 2005 4:03 pm

Postby i-VTec » Sun Feb 03, 2008 3:47 pm

[20:25]<spH3RiCal> lol patisa me tin karekla to shut down
[20:25]<spH3RiCal> oti nanai
[20:25]<GoMaR> ti ilithio paidi
User avatar
i-VTec
Επίτιμο Μέλος
 
Posts: 14160
Joined: Wed Jun 15, 2005 5:49 pm
Location: Behind the wheel

Postby hpstg » Wed Mar 11, 2009 12:36 pm

Πρακτικά τελείως, αυτό φαίνεται και στο ότι το Linux χρησιμοποιεί ελάχιστο swap.
-Our brains are too small to judge his genius. We should get down on our knees and let his wisdom rain down on us!

-Ewww, his wisdom is brown and stinky, and it's clumping in my hair!
User avatar
hpstg
Escape Capsule
 
Posts: 5
Joined: Wed Mar 11, 2009 12:32 pm

Postby VIRUSERROR » Fri Apr 08, 2011 11:38 pm

Έχω την λύση.Όταν ο υπολογιστής σας δεν έχει αρκετή μνήμη RAM ελεύθερη, τότε προσπαθεί να δεσμεύσει περισσότερη μνήμη από το σκληρό σας δίσκο, με αποτέλεσμα όλες οι λειτουργίες που πρέπει να εκτελέσει ο υπολογιστής να καθυστερούν.

Δείτε σε αυτό τον οδηγό πως θα κάνετε τον υπολογιστή σας πιο γρήγορο με ένα USB flash drive.

To ReadyBoost είναι μια εφαρμογή των Windows η οποία χρησιμοποιεί τη μνήμη από ένα USB flash drive όταν η μνήμη RAM του υπολογιστή έχει γεμίσει. Το αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της εφαρμογής είναι να επιταχύνει τον υπολογιστή σας στις δύσκολες καταστάσεις.

Step 1

Συνδέστε ένα USB flash drive στον υπολογιστή σας.

Step 2

Κάντε διπλό κλίκ στο εικονίδιο "Υπολογιστής", στην ενότητα "Συσκευές με αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης" εντοπίστε τη συσκευή που συνδέσατε, κάντε δεξί κλίκ πάνω της και πατήστε ιδιότητες.

Step 3

Στο νέο παράθυρο, επιλέξτε την καρτέλα "ReadyBoost". Τσεκάρετε την επιλογή "Να χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή." και ορίστε το μέγεθος της μνήμης που θέλετε να δεσμεύουν τα Windows. Εάν δεν είστε σίγουροι για το μέγεθος της μνήμης που θα ορίσετε, ακριβώς κάτω από την επιλογή χώρου, τα Windows σας σας προτείνουν τη βέλτιστη επιλογή. Τέλος πατήστε ΟΚ.

Τα Windows 7 προτείνουν η χωρητικότητα του flash drive να είναι τουλάχιστον 1GB. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα το flash drive θα πρέπει να είναι διπλάσιο σε χωρητικότητα από τη μνήμη RAM του υπολογιστή σας.


Εάν έχετε για παράδειγμα 2 GB μνήμη RAM τότε θα χρειαστείτε ένα flash drive 4GB τουλάχιστον.
error
User avatar
VIRUSERROR
Poor
 
Posts: 74
Joined: Thu Oct 15, 2009 5:39 pm
Location: Νομός Φλώρινας - Αμύνταιο

Postby Bad Sector » Sat Apr 09, 2011 12:39 am

Εχμ, το thread είναι για το Linux όχι τα Windows :-P
Image
User avatar
Bad Sector
Deadly
 
Posts: 3938
Joined: Wed Jun 15, 2005 4:03 pm

Postby headless » Sat Apr 09, 2011 6:35 am

Ό,τι να 'ναι. :)
Image
User avatar
headless
Deadly
 
Posts: 4521
Joined: Thu Dec 08, 2005 10:08 am
Location: Savage Land

Postby vaiybora » Wed Mar 28, 2018 11:14 am

Wow !!! absolutely fantastic topic. I am very glad to have such useful information.

หนังออนไลน์


:P :P :| :| :geek: :geek:
vaiybora
Mostly Harmless
 
Posts: 47
Joined: Sun Dec 10, 2017 2:52 pm


Postby denisemoeller » Thu Jun 13, 2019 11:50 am

GotoEssayHelp- No1 Online Essay Writing Service UK.

We offer the best essay help and academic writing service in AUS, UK & USA. Hire native experts now & get FLAT 20% OFF on your first order.
The increasing importance of writing essays has prompted students to take a helping hand from cheap essay writing service. During higher studies in colleges, students often have to prepare multiple documents, quizzes and surprise tests. dont think who is your essay Helper anymore
denisemoeller
Escape Capsule
 
Posts: 1
Joined: Thu Jun 13, 2019 11:49 am

Next

Return to Αλλα λειτουργικά

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Η συντακτική ομάδα | Όροι Χρήσης | Διαφήμιση & επικοινωνία