Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • E1400 overclock...
  • Το FSB ανέβηκε από τα 800MHz (δηλ. 200) στα 1066MHz (δηλ. 266) μόνο με αύξηση της τάσης του chipset, οπότε μήπως να επαναφέρω την τάση στη φυσιολογική τιμή και το FSB στα...
    Το FSB λογικά θα ανεβαίνει ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να αυξήσεις την τάση του chipset. Μήπως μιλάς για αύξηση της τάσης του επεξεργαστή (vcore); Αν και νομίζω ότι ο C...
    Image Map