Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • NOD32...
  • Για antivirus έχω το NOD 32 2.7, κάνει τη δουλειά του ή όχι; Πρέπει να έχω περισσότερα από ένα antivirus στον Η/Υ για διαφορετικές λειτουργίες (π.χ., καθαρισμός από spywa...
    Αρκεί ένα antivirus. Αλλωστε, δύο μαζί δεν γίνεται να συνυπάρξουν στο ίδιο σύστημα, αφού στην ουσία το ένα θα εμποδίζει το άλλο να έχει πρόσβαση σε προστατευμένες περιοχέ...
    Image Map