Μάρτιος 2015
τεύχος 303
Ιανουάριος 2012
τεύχος 46
  • Καθυστερημένο BIOS...
  • Από τότε που συναρμολόγησα το PC (το έκανα μόνος μου), παρουσιάζει μία καθυστέρηση κατά την εκκίνηση, χωρίς, όμως, να κολλάει. Η καθυστέρηση συμβαίνει στην αρχική οθόνη τ...
    Απ’ όσο μου δίνεις να καταλάβω, η καθυστέρηση συμβαίνει κατά τη διαδικασία boot του BIOS, πριν ξεκινήσει το boot των Windows. Το BIOS είναι το βασικό λειτουργικό της moth...
    Image Map